Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STRANI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 

1. Splošno

Spletno stran https://venere.si upravlja podjetje VENERE d.o.o., Industrijska cesta 12A, IZOLA - ISOLA, 6310 Izola - Isola, matična številka 5907691000 v nadaljevanju Upravljavec.

 

2. Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

Upravljalec se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov. Zbrane osebne podatke bo upravljalec uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja.

 

2.1. Piškotki in IP naslovi

Upravljalec vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotke za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”). Upravljalec lahko v spletni brskalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti upravljalec zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine. Več o piškotkih si lahko preberete na https://www.venere.si/piskotki/.

 

2.2. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Upravljalec je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine. Upravljalec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravljalca.

Upravljalec bo osebne podatke uporabnikov vodil v zbirki osebnih podatkov samo toliko časa, kot je nujno potrebno, da se doseže namen, za katerega se osebni podatki zbirajo in vodijo.

Vse pri upravljalcu redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z upravljalcem.

 

3. Avtorske pravice

To spletno mesto je intelektualna lastnina VENERE d.o.o. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Vsebina te spletne strani je avtorsko delo podjetja VENERE d.o.o. in kot taka predmet avtorske in druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Poleg besedil in podatkov na spletni strani sodi med pravno varovano lastnino tudi delna grafična podoba (slike in ostali grafični elementi). Nekatere uporabljene slike so Royalty-Free slike (Shutterstock), na katerih VENERE d.o.o. nima lastništva.
Imetnik avtorskih pravic v zvezi s to spletno stranjo je izključno VENERE d.o.o. , razen za grafične oblike prej omenjene. Uporabniku naše spletne strani pa podeljujemo osebno, omejeno, neizključno in neprenosljivo pravico do nekomercialne uporabe spletne strani v skladu s temi Splošnimi pogoji. Nekomercialna uporaba dovoljuje uporabo dokumentov na spletni strani le za vašo osebno uporabo, pri čemer morajo dokumenti ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last VENERE d.o.o. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja VENERE d.o.o. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

VENERE d.o.o.
Industrijska cesta 12a,
6310 Izola
T: (05) 674 09 00
E: uprava@venere.si

VENERE d.o.o. si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

 

4. Pritožbe in spori

Upravljavec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.
V primeru pritožb, sporov, težav se kupec na upravljavca lahko obrne na telefonsko številko +386 5 6740 900 ali po elektronski pošti na sales@venere.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Na vse pritožbe se upravljavec odzove po elektronski pošti ali telefonsko v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe.

Stranki pogodbe sta sporazumni, da bosta vse spore iz te pogodbe oziroma pogodbenega razmerja reševali sporazumno, v kolikor do sporazuma med strankama ne bi prišlo, je za razsojo pristojno sodišče v Kopru.